International Estudyante | Midwestern Career College

International Estudyante

Kung handa ka nang simulan tahakin ang daan para sa makabuluhang karera at magangdang karanasan sa Amerika, nandito kami para tumulong!

Ninanais ng MCC na makapagbigay ng magandang karanasan sa iyong edukasyon. Sa MCC, ang mga international students ay maaring magkaroon ng sapat na skills na makakatulong makamit ang tagumpay sa iyong ninanais na karera.

Bakit MCC?

 • Kombinyenteng lokasyon sa Chicago
 •  Flexible schedule ng mga klase at murang tuition fee
 • Maliit na size ng klase para sa personal na atensyon mula sa mga dalubhasang guro
English Language Program

 • Dalawang araw sa isang lingo kasama ng independent na pagaaral
 • F-1 status hanggang 28 na buwan
 • Accredited at mga aprubadong programa
 

Healthcare Programs

 • Advanced training para sa teknolohiyang medical sa US
 • Externship sa mga dekalidad na ospital sa Amerika
 • 18 buwan na programa at iba pang oportunidad na makapag-train sa Amerika (basahin ang OPT sa ilalim)

Ang MCC ay handang tumulong sa pagtahak ng iyong karera. May mga admission counselor na maaring makausap sa wikang Filipino at handang tumulong mula sa paglipat galing sa ibang eskwelahan, magpalit ng visa status, hanggang sa pag-apply mula sa abroad.

Karanasan ng Kultura ng Amerika sa Chicago

Aerial view of Chicago at sunset, IL, USA

Kasama sa programa ng MCC para sa mga international students ang mga pang-kultutrang field trip upang lubos na maunawaan ang kulutra ng America. Marami ang iyong mararanansan sa Chicago na maari mong ibahagi sa iyong mga kaklase sa MCC.

Karanasan sa U.S. Healthcare

Matuto at mag-train sa mga makabagong medical na teknolohiya. Kalakip ng programa ang hands-on experience sa industriya ng healthcare sa mga nangungunang ospital sa Amerika.

Dekalidad na Externship

Ang mga programang healthcare ng MCC ay may kalakip na externship sa mga dekalidad na ospital sa Chicago. Hindi mo na kailangan maghanap ng externship site! Kami na ang maghahanap para sayo!

Ilan sa aming mga externshp sites ay:

 • Rush University Medical Center
 • University of Chicago Medical Center
 • University of Illinois Hospital and Health Sciences System
 • Weiss Memorial Hospital
 • Imaging Centers of America

OPT (Optional Practical Training) Sponsorship

Ang MCC ay handing mag-sponsor para sa Optional Practical Training  upang magkaron ng awtorisasyon makapag-trabaho sa loob ng isang taon matapos kumpletuhin ang iyong programa sa healthcare. Mayroong mga dedikadong empliyado na maaring tumulong sa iyo na makahanap ng trabaho upang simulant ang iyong karera sa Amerika.

International Program Offerings

Ang MCC ay mayroong language and healthcare na program at maaring mag-enrol ng mga nonimmigrant na estudyante. Ang aming sponsorship sa mga F-1 students ay maaring umabot hanggang 28 na buwan.

English as a Second Language Program

Sa ESL program ng MCC, ang estudyante at matututo na magsalta, bumasa, at sumulat sa wikang Ingles at pagaralan ang kultura ng Amerika.

MCC-ESL-Field-Trip-1000x450

Ang mga layunin ng programa ay:

 • Makapag-develop ng mabisang kasanayan sa komunikasyon
 • Palawakin ang kaalaman sa pamamagitan ng field trips na kultural at iba pang mga karanansan
 • Ihanda ang estudyante na abutin ang layuning propesyonal kasama ng mga pakikipanayam at resume training

May pang-umaga, pang-gabi, weekday and weekend na klase.

Susunod na mga start dates:/   September 26, 2016/   January 17, 2017

“MCC has helped me to improve my English skill and knowledge of American culture. It has prepared me for the next step in my Academic and Professional Career. It provided me excellent communication and writing skills for a bright future as a professional. It helped my growth as a person and boosted my confidence level.” – S. Abdul

Magnetic Resonance Imaging (MRI) Diploma

Sa programang ito, maari kang makatulong, kasama ng mga doctor at nurses, na sumagip ng buhay ng isang pasyente. Ikaw at magkakaroon ng sapat na kaalaman upang maging isang MRI Technologist.

Ang aming programa ay maroong:

Ang mga estudyandeng magtatapos ng programang ito at maaring kumuha ng examinasyon para maging isang:

Susunod na mga start dates: May at Sept. 2016

Sa programang ito, nais ihanda ang mga estudayente na maging isang Diagnostic Medical Sonographer na marunong gumamit ng iba’t-ibang technique sa ultrasound para malaman ang mga kondisyon medical ng isang pasyente.

MCC-Ultrasound-2-1000x350
An gaming programa at mayroong:

Dumarami ang mga trabaho sa industriyang ito at ayon sa Bureau of Labor Statistics magkakaroon ng 26% na pagtaas sa oportunidad na lumago sa loob ng susunod na 10 taon.

Ang susunod ay sa Hunyo at Setyembre, 2016

Bisitahin kami!

Maari kang pumunta para sa personal tour ng campus at ang Admissions Counselor ay handing sumagot sa kahit na anong katanungan upang tulngan ka sa simpleng proseso ng admission

Magsumite ng appointment dito: ldejong.youcanbook.me

Hindi ka makakapunta ng personal? 

Kung malayo ang iyong panggagalingan na hindi maaring makapunta, ang Admissions Counselor ay maaring tumawag or makipag-Skype upang sagutin ang iyong mga katanungan.

Nandito kami para tumulong! 

Phone: +1 312-236-9000
Email: Ldejong@mccollege.edu